Защо "Шарено петле"

Ние осигуряваме на вяско дете възможно най-добри условия за неговото развитие.

научи повече

64

Персонал

372

Записани деца

39

Години опит

Епидемичната обстановка

Документи и информация свързана с Covid-19

Групи

1 група „Делфинче“

delfinche@dg61slatina.com

3 група „Звънче“

zvanche@dg61slatina.com

3а група „Слънце“

slunce@dg61slatina.com

Проекти

01 Jan

Проект BG05M2OR001-2.010-0001

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ

  • Time:
  • Location:
01 Jan

Програма за

Приоритетна област: № 1 Създаване на условия за

  • Time:
  • Location: