ВНИМАНИЕ!

Уважаеми, родители,

       Във връзка със създалата се кризисна ситуация в страната с разпространението на коронавирус и решенията на кризисния щаб, се прекратяват учебните занятия на територията на София в периода от 16 Март до 12 Април 2020 година.
Решението за прекратяване на учебно-възпитателния процес е взето от Министерството на здравеопазването и регламентирано в заповед РД 01-124 от 13.03.2020г. и заповед РД 01-154 от 26.03.2020г.

       Уведомяваме ви, че можете да заплатите таксата за детска градина:

1. По електронен път, чрез влизане във вашия профил на www.roditel.eu. Там можете да проверите сумата и да я заплатите. Също така там можете да заплатите и такса английски език.

2. Таксата за детска градина може да заплатите и по банков път:

Банково плащане на такса за ДГ

Банково плащане на такса за ДГ

В случай на невъзможност, срокът за заплащане се удължава.

При необходимост от информация може да потърсите Мария Христова –  касиер/ тел. 0884 846 753