Психолог: Е. Колева

Логопед: М. Александрова

Ресурсен учител: Т. Пелова

Музикален ръководител: С. Карабойчева

Длъжностно лице по защита на данните: адв. Е. Златева

и-мейл: ezlatevaa@abv.bg, тел: 0882030565

Група
Екип
И-мейл
I група
Звънче
Учители:
Л. Пешева, Т. Васева
zvanche61dg@abv.bg
Ia група
Слънце
Учители:
Р. Хаджиева, Т. Димитрова
slynce_61@abv.bg
Iб група
Смехорани
Учители:
Е. Загорска, К. Георгиева
smehorani61@abv.bg
II група
Смърфосъчета
Учители:
З. Димитрова, Т. Цанова
smarfosacheta@abv.bg
IIа група
Мечо Пух
Учители:
Е. Хаулева
mecho_pux61@abv.bg
IIб група
Пчеличка
Учители:
И. Христова, Б. Атанасова
gr.pchelichka@mail.bg
III група
Пеперуда
Учители:
В. Котева, Т. Ночева
peperuda_dg61@abv.bg
IIIa група
Звездица
Учители:
Е. Панчева, И. Георгиева
 zvezditza61@abv.bg
IV група
Мики Маус
Учители:
Д. Стоянова, М. Георгиева
dg.61.mickeymouse@gmail.com
IVa група
Малкият принц
Учители:
А. Петрова, А. Узунова
malkiatprintc61dg@abv.bg
IVб група
Водно конче
Учители:
Е. Тодорова, М. Банкова
vodnokon4e61@abv.bg
Логопедична група
Учители – логопеди:
М. Симеонова, Т. Пелова
 logopedica@abv.bg
I ясла
Малки патета
Медицински сестри:
K. Маринова, Г. Йорданова
II ясла
Бодливи таралежчета
Медицински сестри:
Е. Якимова, М. Чапова
III ясла
Палави мечета
Медицински сестри:
Т. Маринова, В. Ангелова