Директор: Елена Димитрова
Психолог: Елена Колева
Логопед: Мария Александрова
Ресурсни учители: Тоня Пелова, Евгения Загорска
Музикален ръководител: Светла Карабойчева
Длъжностно лице по защита на данните: адв. Елена Златева
и-мейл: ezlatevaa@abv.bg, тел: 0882030565

Група

Екип

И-мейл

I група

Звънче

Учители:

Л. Пешева, Т. Васева

zvanche61dg@abv.bg

Ia група

Слънце

Учители:

Р. Хаджиева, Т. Димитрова

slynce_61@abv.bg

Iб група

Смехорани

Учители:

Е. Загорска, К. Георгиева

smehorani61@abv.bg

II група

Смърфосъчета

Учители:

З. Димитрова, Т. Цанова

smarfosacheta@abv.bg

IIа група

Мечо Пух

Учители:

Е. Хаулева

mecho_pyx61@abv.bg

IIб група

Пчеличка

Учители:

И. Христова, Б. Атанасова

gr.pchelichka@mail.bg

III група

Пеперуда

Учители:

В. Котева, Т. Ночева

peperuda_dg61@abv.bg

IIIa група

Звездица

Учители:

Е. Панчева, И. Георгиева

 zvezditza61@abv.bg

IV група

Мики Маус

Учители:

Д. Стоянова, М. Георгиева

dg.61.mickeymouse@gmail.com

IVa група

Малкият принц

Учители:

А. Петрова, А. Узунова

malkiatprintc61dg@abv.bg

IVб група

Водно конче

Учители:

Е. Тодорова, М. Банкова

vodnokon4e61@abv.bg

Логопедична група

Учители – логопеди:

М. Симеонова, Т. Пелова

 logopedica@abv.bg

I ясла
Малки патета

Медицински сестри:

Ю. Тодорова, Г. Йорданова

II ясла
Бодливи таралежчета

Медицински сестри:

Д. Златкова, М. Чапова

III ясла
Палави мечета

Медицински сестри:

Т. Маринова, В. Ангелова