Допълнителни дейности


1. Изучаване на Английски език.
2. Народни танци
3. Латино танци
4. Плуване
5. Подвижни игри с топка
6. Приложни изкуства

Заповед спечелил ДОД Подвижни игри с топки

Протокол ДОД Подвижни игри с топка

Приложение 1 ДОД Подвижни игри с топка

Заповед за определяне спечелил Приложни изкуства

Протокол и Приложение 1 за ДОД Приложни изкуства

Съобщение удължаване на срока за документи ДОД ментална аритметика

Заповед удължаване на срока за документи ДОД ментална аритметика

Съобщение за отлагане на комисия ДОД

Заповед отлагане на комисия за ДОД

ОБЯВА ДОД – Ментална аритметика

ОБЯВА ДОД – Подвижни игри с топка

ОБЯВА ДОД – Приложни изкуства

Протокол ДОД плуване

Протокол ДОД латино танци

Протокол ДОД английски език

Заповед спечелил плуване

Заповед спечелил латино танци

Заповед спечелил английски език

Обява ДОД – плуване

Обява ДОД – латино

Обява ДОД – английски език

Протокол народни танци_compressed

Протокол Футбол_compressed

Заповед Футбол

Заповед народни танци

Обява за ДОД футбол

Обява за ДОД народни танци