Уважаеми родители,

Тържеството за откриване на учебната година ще бъде на 15.09.2022г. от 10.00ч. на двора.

Моля да се спазвазват изискванията на МЗ за физическа дистанция.

Директор: Е. Димитрова

No Comments

x