Уаважаеми родители,

Във връзка с информация за предстоящо отсъствие на много деца по Великден, моля запознайте се с прикаченият файл и попълнете анкетата.

Анкета за отсъствие по Великденските празници  на децата

No Comments

x