Покана БДП откриване на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене.
„Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община.

No Comments

x