Уважаеми родители,

във връзка със заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-270/19.05.2020 за отваряне на ДГ от 26.05.2020 г. в условие на КОВИД-19 приложено Ви предоставяме разработени вътрешни правила:
Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация /виж тук/
Напомняме отново, че единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната и въпреки, че ДГ се отваря за посещение от деца, е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Моля вземането на решение за посещение на ДГ, да е добре осъзнато решение, имайки предвид факта, че никой не може да даде гаранция, че детето няма да се окаже в контакт с носители на COVID-19. При първо посещение на детето родителят задължително ще попълва декларация. За ваше улеснение я прилагаме.
ДГ 61 Съгласие родител 26.05.2020 г. /виж тук/

No Comments

x