Уважаеми родители,

През месец Юни, съгласно Правилника за дейността на детската градина –  ДГ 61 Шарено петле ще работи със сборни групи по обичайният ред:

  • 06.23 г. затварят четвъртите групи и се разпределят по останалите групи
  • 06.23 г. се затварят по една първа, една втора и една трета група до края на месеца.
  • 06.2023 г. се сформира една сборна ясла

През месец Юли групите ще продължат да работят по графика от 19.06.23г. , но ще приемем и деца от ДГ155  „Веселина“.

В детска ясла през месец Юли ще приемем деца от ДГ 65 „Слънчево детство“.

През месец Септември до 08.09.2023 г. ще продължим със сборни групи.

За този период Юни, Юли и Септември 2023 г. ще получите Заявление от учителите за попълване на периода през който детето ще посещава ДГ, може да си го свалите и от сайта. Съгласно Правилника за дейността на ДГ 61 „Шарено петле“ срока за заявяване на посещение е 31.05.2023 г. Подадените заявления се входират в ДГ чрез учителите на групите. Корекция ще се извършва само от родител чрез Администрацията. Моля за коректно заявяване на присъствия и навременно уведомяване при промяна.

За месец Август ДГ 61 „Шарено петле“ няма да работи във връзка с извършване на ремонт на кухненски блок. За този период нуждаещите се от детска градина ще посещават ДГ № 155 „Веселина“.

Нуждаещите се от детска ясла през месец Август ще посещават ДГ 65 „Слънчево детство“.

Заявлението за посещение на дежурна детска градина/ясла се попълва/подава на място в Администрацията до 16.06.2023г. Корекции ще се извършват в Администрацията до 15.07.2023г. във връзка с изготвяне на списъци и планирането на работата на колегите от другите градини, предвиждане на храна и техен персонал. Заявлението може да намерите и на страницата на ДГ 61. За посещение на друга детска градина от наша страна се подготвя списък и се носят медицински картони. Затова моля да прецените с максимална точност дали ще посещавате дежурна детска градина/ясла през месец Август.

Заявление за присъствие_отсъствие лято 2023 Юни, Юли и Септември

Заявление за посещение на дежурна ДГ през м. Август лято 2023

С уважение:

Директор Елена Димитрова

No Comments

x