Уважаеми родители,

Родителските срещи за  новият прием за учебната 23/24 г. ще се проведат както следва:

  1. 26.06.2023 г. от 16.30 ч.  за нов прием детска ясла „Малки патета“
  2. 27.06.2023 г. от 16.30 ч.  за нов прием първа група „Звънче“
  3. 28.06.2023 г. от 16.30 ч.  за нов прием първа група „Слънце“
  4. 29.06.2023 г. от 16.30 ч.  за нов прием първа група „Смехорани“

На входната врата ще има упътване за мястото.

No Comments

x