Уважаеми родители,

На 13.04.2023 г. групите, които не са под карнтина, ще работят като сборни групи. За повече информация към учителите от групите.

Директор

Елена Димитрова

x