Уважаеми родители, във връзка с използването на електронен дневник в ДГ № 61 „Шарено петле“, Ви напомняме, че имате възможност да се регистрирате на страницата www.roditel.euкъдето ще можете:
  • да следите присъствията и отсъствията на децата си (извинени и неизвинени);
  • да получавате информация за дължимите такси за детска градина и допълнителни дейности;
  • да заплащате таксата за детска градина и допълнителни дейности чрез системата ePay.bg;
  • да подавате онлайн заявления за отсъствия по домашни причини;
  • да получавате съобщения от учителите;
Регистрацията става с имейл адрес на родителя и ЕГН на детето.

No Comments

x