Уважаеми родители,

В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-140/15.04.2020 г., вх. №РУО1-8380/15.04.2020 г., Ви уведомяваме, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Общите количества от съответните продукти, които се полагат на дете/от първа до четвърта група/ за периода от 13 март до 13 май 2020 г. ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка за всяко дете. Моля в изпратените от учителите линкове към анкета, да бъде отбелязано дали желаете или не да получите продуктите. Продуктите, които не бъдат взети от родителите ще се предоставят на агенция Социално подпомагане. Ще бъдете уведомени от учителите за графика за раздаване, след уточняване на бройките. Срок за попълване на анкетата от 17.04.2020г. – до 21.04.2020г.

No Comments

x