Удължаване на срока за прием на документи…

Съобщение за удължаване на срока ДОД Логопед

Прием и обучение на деца и ученици,…

Прием на деца и ученици , търсещи или получили временна закрила

Съобщение за родителски срещи

Съобщение за родителска среща април 2022

Информация за такси от 1 Април 2022г

Информация за такси от 1 Април 2022г