Тържество по повод приключване дейности проект ПУДООС

Скъпи родители! С голямо удоволствие  ви съобщаваме, че работата ни по проекта  “ Зелено детство- занималня на двора” приключи успешно. Този  проект  бе реализиран с помощта на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по