Уважаеми колеги, скъпи деца и родители!

24 май е, най-светлият, най-съкровеният български празник – денят на светите братя Кирил  и Методий. На този ден ние, българите, отбелязваме не само появата на буквите, но почитаме и паметта на техните създатели.

По стара традиция всички българи изпитваме вълнение, примесено със самочувствие и гордост. Със самочувствие, защото тяхното дело пуска първите си корени най-напред на българска земя. Със гордост защото България дава четмо и писмо на другите славянски народи.

Благодарност към хората, градящи устоите на науката, даващи идентичност, крепящи българщината, грамотността, съхраняващи родния език, възпитаващи поколения! Благодарност към всички колеги – за желанието, енергията и любовта, които влагат в работата си, за да завършим с усмивка още една учебна година!

Честит празник! Честит 24 МАЙ!

 

Елена Димитрова

Директор на ДГ № 61 „Шарено петле“

No Comments

x