Дядо Коледа на гости в Шареното петле…

Уважаеми родители, Получихме важно съобщение, че Дядо Коледа е планирал да посети ДГ № 61 „Шарено петле“ на 18.12.2023 г. в 15.00 ч. Желае да ни събере на двора и ни пожелава много сняг. Ако пък времето е сърдито, ще

Read More

No Comments

Работа на ДГ № 61 „Шарено петле“…

Уважаеми родители, Уведомявам ви, че ДГ № 61 „Шарено петле“ ще работи със сборни групи само на 28 и 29 Декември 2023г. както следва: Една сборна първа група в основен корпус – 1 етаж Една сборна втора група в основен

Read More

No Comments

Съобщение за родителски срещи през м. Септември

Съобщение за родителски срещи  

Read More

No Comments

Регистрация на родител в електронен дневник

Уважаеми родители, на адрес https://api.edg.bg/parentregistration/ може да си направите  регистрирация в електронен дневник „EDG.bg“ на ДГ 61.

Read More

No Comments

Здравни изисквания при прием на деца нови…

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: (изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от

Read More

No Comments

x