Свържете се с нас:

ДГ № 61 „Шарено петле“

Адрес

гр. София 1574,
район „Слатина“,
ул. „Камчия“ № 1

Телефон

02/ 870 93 77
02/ 971 71 75

Допълнителни контакти

Директор: Елена Димитрова – тел.: 0884 801 508
Технически секретар: Ваня Балева – тел.: 0879 525 436
Психолог: Нели Стоичкова– тел.: 0889 908 395
 
Медицински сестри: тел.: 0879 525 438
 
Музикален ръководител: Светла Карабойчева
 
Логопед: Тоня Пелова
 
Ресурсни учители: Евгения Загорска, Паулинка Георгиева
 
Длъжностно лице по защита на данните: адв. Елена Златева – и-мейл: ezlatevaa@abv.bg, тел.: 0882030565
x