Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula consectetur dolor non nulla porttitorcondimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur dolor non nulla porttitor, in scelerisque quam ultricies. Phasellus et ipsum justo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula consectetur dolor non nulla porttitorcondimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam. Sed consectetur dolor non nulla porttitor, in scelerisque quam ultricies. Phasellus et ipsum justo.

Location

event location

event Date & Time

January 1, 1970

Location

Contact Us

Enrollment Is Going On

Gain access to over 1000 Premiun resourses

Book Now

Related Events

01 Jan

Програма за

Приоритетна област: № 1 Създаване на условия за

  • Time:
  • Location:
01 Jan

Проект BG05M2OR001-2.010-0001

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ

  • Time:
  • Location:
x