Национална кампания „Чиста околна среда 2022г. към…

Тема: „Зелено детство – занималня на двора“ ЦЕЛИ: 1.Целогодишно обогатяване на знанията и уменията в естествена природна среда. 2. Създаване на условия за изнесени педагогически ситуации на открито. 3. Приобщаване на децата към идеята да обичат и пазят природата. 4.

Read More

No Comments

x