Учители: Ивета Петковска, Людмила Манджукова
Помощник-възпитател: Антоанета Божинова
e-mail: delfinche@dg61slatina.com

Работа с родители Октомври 2023 г.

Тържество Март 2023 „Море от любов“

Празник „В зелената гора“ – група „Делфинче“

Снимки на помещения група Делфинче

x