Учители: Ивета Петковска, Сашка Манолова
Помощник-възпитател: Антоанета Божинова
e-mail: delfinche@dg61slatina.com

Празник “В зелената гора” – група “Делфинче”