Учители: Ивета Петковска, Людмила Манджукова
Помощник-възпитател: Антоанета Божинова
e-mail: delfinche@dg61slatina.com