Медицински сестри: Владислава Ангелова, Росица Асенова
Помощник-възпитатели: Олга Стоилова, Катрин Раднева