Медицински сестри: Владислава Ангелова, Татяна Маринова
Помощник-възпитатели: Олга Стоилова, Елена Йосифова-Григорова