Медицински сестри: Владислава Ангелова, Росица Асенова
Помощник-възпитатели: Олга и Милена

Снимки на помещения група Малки патета