Медицински сестри: Владислава Ангелова, Елена Калъчева
Помощник-възпитатели: Олга и …

Снимки на помещения група Малки патета

x