Медицински сестри: Владислава Ангелова, Росица Асенова
Помощник-възпитатели: Олга Стоилова, …………

Снимки на помещения група Малки патета