Учители: Антоанета Петрова, Елена Петрова
Помощник-възпитател: Елеонора Манолова
e-mail: malkiatprinc@dg61slatina.com

Снимки на помещенията на група Малкият принц

Тържество „От Гергьовден до Лазаровден“ Април 2023

Открит урок Е. Петрова

Група „Малкият принц“ – Снежна зима 2021