Учители: Антоанета Петрова, Елена Петрова
Помощник-възпитател: Елеонора Манолова
e-mail: malkiatprinc@dg61slatina.com
БЕЛ – Български език и литература
ОС – Околен свят
ИИ – Изобразително изкуство
КТ – Конструиране и технологии
ФК – Физическа култура
ДФПВ – Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие