Учители: Антоанета Петрова, Елена Петрова
Помощник-възпитател: Елеонора Манолова
e-mail: malkiatprinc@dg61slatina.com

Група „Малкият принц“ – Снежна зима 2021