Учители: Елеонора Хаулева, Константина Цветанова
Помощник-възпитател: Катрин Раднева
e-mail: mechopuh@dg61slatina.com