Учители:  Константина Цветанова, Михаела Александрова
Помощник-възпитател: Свитлана Коева
e-mail: mechopuh@dg61slatina.com

Снимки на помещения група Мечо Пух