Учители:  Константина Цветанова, Соня Стоева
Помощник-възпитател: Свитлана Коева
e-mail: mechopuh@dg61slatina.com

Снимки на помещения група Мечо Пух

Тържество на Мечо Пух 2023

Открит урок по Математика на Соня Стоева

Открит урок по Околен свят Константина Цветанова