Учители: Валя Йорданова, Цветелинка Валентинова Цолева
Помощник-възпитател: Нина Младенова
e-mail: miki@dg61slatina.com

Тържество в група “Мики Маус” – 2021