Учители: Валя Йорданова, Цвети Димитрова
Помощник-възпитател: Нина Младенова
e-mail: miki@dg61slatina.com

Екскурзия до гр. Ботевград „Ябълкови градини“

Снимки на помещения на група Мики Маус

Танц на слънцето 2022 г.

Тържество в група „Мики Маус“ – 2021

x