Учители: Валя Йорданова, Мария Стоянова
Помощник-възпитател: Нина Младенова
e-mail: miki@dg61slatina.com

Тържество в група „Мики Маус“ – 2021

Снимки на помещения на група Мики Маус