Учители: Иванка Христова, Ася Заевска
Помощник-възпитател: Илиянка Георгиева
e-mail: pchelichka@dg61slatina.com

Снимки на помещения група Пчеличка