Учители: Иванка Христова, Ася Заевска
Помощник-възпитател: Илиянка Георгиева
e-mail: pchelichka@dg61slatina.com

Снимки на помещения група Пчеличка

Тържество „Под гъбата“ Май 2023

Открит урок на госпожа Ив. Христова 2023

Открит урок на госпожа Ася Заевска 2023