Учители: Иванка Христова, Биляна Атанасова
Помощник-възпитател: Илиянка Георгиева, Анелия
e-mail: pchelichka@dg61slatina.com