Учители: Иванка Христова, Биляна Атанасова
Помощник-възпитател: Илиянка Георгиева
e-mail: pchelichka@dg61slatina.com

Левски в детските очи – 19.02.2022

1 ноември – “Ден на народните будители” – 01.11.2021

Лазаровден в група “Пчеличка”