Учители: Тодорка Ночева, Радка Кондева
Помощник-възпитател: Евелина Илиева
e-mail: peperuda@dg61slatina.com