Учители: Розалина Хаджиева, Розалина Шумова
Помощник-възпитател: Ремзие Шаиб
e-mail: slunce@dg61slatina.com

2025 г. 2024 г. 2023 г. 2022 г / 2021 г.
x