Учители: Розалина Хаджиева, Розалина Шумова
Помощник-възпитател: Ремзие Шаиб
e-mail: slunce@dg61slatina.com

Група Слънце снимки на помещенията

Тържество на 4 група Слънце

Работа с родители: Петя и вълкът

Група „Слънце“ – Хорце за Баба Марта – 2021