Учители: Розалина Хаджиева, Таня Димитрова
Помощник-възпитател: Ремзие Шаиб
e-mail: slunce@dg61slatina.com

Група „Слънце“ – Хорце за Баба Марта – 2021

Група Слънце снимки на помещенията