Учители: Розалина Хаджиева, Таня Димитрова
Помощник-възпитател: Марияна Александрова
e-mail: slunce@dg61slatina.com

Група “Слънце” – Хорце за Баба Марта – 2021