Учители: Евгения Загорска, Калина Георгиева
Помощник-възпитател: Валентина Младенова
e-mail: smehorani@dg61slatina.com