Учители: Евгения Загорска, Калина Георгиева
Помощник-възпитател: Елена Божилова
e-mail: smehorani@dg61slatina.com

Тържество в група „Смехорани“ – април 2021