Учители: Евгения Загорска, Калина Георгиева
Помощник-възпитател: Елена Божилова
e-mail: smehorani@dg61slatina.com

Група Смехорани „Ден на Християнското семейство“ 2022

Тържество в група „Смехорани“ – април 2021

Снимки на помещения група Смехорани