Учители: Таня Димитрова, Димитрина Атанасова
Помощник-възпитател: Анелия Петкова
e-mail: smurfs@dg61slatina.com

2024 г. 2023 г. 2022 г.

 

x