Учители: Таня Димитрова, Димитрина Атанасова
Помощник-възпитател: Анелия Петкова
e-mail: smurfs@dg61slatina.com

Снимки на помещения група Смърфове

Тържество група Смърфове 2023

 

x