Учители: Зоя Димитрова, Таня Цанова
Помощник-възпитател: Цветанка Васева
e-mail: smurfs@dg61slatina.com