Учители: Зоя Димитрова, Таня Цанова
Помощник-възпитател: Анелия
e-mail: smurfs@dg61slatina.com

3 март 2022 – Група “Смърфосъчета”