Медицински сестри: Десислава Златкова, Елена Калъчева
Помощник-възпитатели: Ива Кушева

Снимки на помещения група Таралежи