Медицински сестри: Маргарита Чапова, Елена Калъчева
Помощник-възпитатели: Анелия, Свитлана