Медицински сестри: Десислава Златкова, Елена Калъчева
Помощник-възпитатели: Валентина Младенова