Учители: Маргарита Банкова, Мария Тодорова
Помощник-възпитател: Маргарита Каменовa
e-mail: vodnokonche@dg61slatina.com
БЕЛ – Български език и литература
ОС – Околен свят
ИИ – Изобразително изкуство
КТ – Конструиране и технологии
ФК – Физическа култура
ДФПВ – Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие