Учители:  Мария Тодорова, Аделина Лозанова
Помощник-възпитател: Маргарита Каменовa
e-mail: vodnokonche@dg61slatina.com

Снимки на помещенията на група Водно конче

Открит урок Математика А. Лозанова

Открит урок Великден М. Тодорова