Учители: Теодора Васева, Ивелина Михайлова
Помощник-възпитател: Румяна
e-mail: zvanche@dg61slatina.com

1 Ноември 2022 поздрав от група Звънче

Снимки на помещения група Звънче