Учители: Теодора Васева, Михаела Александрова
Помощник-възпитател:
e-mail: zvanche@dg61slatina.com