Учители: Теодора Васева, Ивелина Недкова
Помощник-възпитател: Румяна
e-mail: zvanche@dg61slatina.com