Учители: Бойка Иванова, Галя Гочева
Помощник-възпитател: Мария Иванчева
e-mail: zvezdi@dg61slatina.com

Шарено яйчице – група „Звездица“

Снимки на помещения група Звездица