Учители: Бойка Иванова, Галя Гочева
Помощник-възпитател:
e-mail: zvezdi@dg61slatina.com

Шарено яйчице – група “Звездица”