•  Заповед за извиняване на отсъствията на подготвителните групи до 31.12.2020г.    Stolichna_obstina

Уважаеми родители,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-270/19.05.2020 за отваряне на ДГ от 26.05.2020 г. в условие на КОВИД-19 приложено Ви предоставяме разработени вътрешни правила:

Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация

Напомняме отново, че единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната и въпреки, че ДГ се отваря за посещение от деца, е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Моля вземането на решение за посещение на ДГ,  да е добре осъзнато решение, имайки предвид факта, че никой не може да даде гаранция, че детето няма да се окаже в контакт с носители на COVID-19. При първо посещение на детето родителят задължително ще попълва декларация. За ваше улеснение я прилагаме.

ДГ 61 Съгласие родител 26.05.2020 г.

Директор: Елена Димитрова

Съобщение във връзка с приема на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата

СЪОБЩЕНИE

ВАЖНО!

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Първо класиране – 15.05.2020 г.

Записване на децата 18.05.2020 – 29.05.2020 г.:
 

 от 7:30 ч. до 12:30 ч.     

от 13:00 ч. до 16:00 ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Напомняме на родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:

Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.

Документите, удостоверяващи критерии № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.

Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии  № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина/училището при записването на детето.

В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020 г.

Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.      https://kg.sofia.bg/isodz/news/1835

РУО СОФИЯ ГРАД относно осигуряване на психологическа подкрепа:
http://ruo-sofia-grad.com/%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/

Уважаеми родители,
В изпълнение на писмо на заместник-министъра на образованието и науката №9105-140/15.04.2020 г., вх. №РУО1-8380/15.04.2020 г.,  Ви уведомяваме, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.  Общите количества от съответните продукти, които се полагат на дете/от първа до четвърта група/ за периода от 13 март до 13 май 2020 г.  ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка за всяко дете. Моля в изпратените от учителите линкове към анкета, да бъде отбелязано дали желаете или не да получите продуктите. Продуктите, които не бъдат взети от родителите ще се предоставят на агенция Социално подпомагане. Ще бъдете уведомени от учителите за графика за раздаване, след уточняване на бройките. Срок за попълване на анкетата от 17.04.2020г. – до 21.04.2020г.

Честита Баба Марта

 

Заповед избран заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


Отчет бюджет януари 2020


Протокол ОС януари 2020 г.


Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


Заповед провеждане на процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“


Уважаеми родители,

екипът на ДГ № 61 „Шарено петле“ Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

  Отворено писмо  


Всички на мегдана

„Искам България да е жива и здрава!“

Вижте емоцията и радостта в очите на децата! Днес с инициативата „Всеучилищното хоро“ бяхме в ДГ № 61 „Шарено петле“, кв. Слатина, София. Благодарим на директорката Ели Димитрова за поканата да гостуваме! Данаил Илиев от Български народни танци с „Граовци“, Ицо Карловския от Троп’Ангелес и Ина Радева от Българе – детски ансамбъл – един страхотен екип.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че през сайта https://www.epay.bg може да заплащате таксата за детска градина, а също и таксата за обучението по английски език.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че на 30.10.2019 г. в двора на ДГ № 61 „Шарено петле“ с децата от третите групи и Специална група от 9:30 ч. и четвъртите групи от 10:30 ч. ще се проведе демонстрация на тема: „Животните в помощ на хората“ от „Очи на четири лапи“ – училище за кучета – водачи и асистенти.

Директор: Е. Димитрова


Покана БДП откриване на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене.

покана БДП

„Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община.


Уважаеми родители,
медицинските изследвания и сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, амб. №, подпис и печат.


Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ 


Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ от 2019-2020 до 2021-2022 учебна година  –––––––––––––––––––-

Заповед за провеждане на процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми от 2019-2020 до 2021-2022 учебна година


Заповед относно класиране в конкурса за кандидат за ДОД – плуване 


Протокол за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в конкурс за осъществяване на ДОД – Плуване в ДГ 61 Шарено петле гр. София

––––––––––––––––––––––––––––––––

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ №61 „Шарено петле“ се проведе обучение на тема: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция. Обучението е по Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В обучението взеха участие 16 колеги от ДГ 61, а лектор беше проф. д-р Мария Баева, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Уважаеми родители,

във връзка с използването на електронен дневник в ДГ № 61 „Шарено петле“, Ви напомняме, че имате възможност да се регистрирате на страницата www.roditel.euкъдето ще можете:

– да следите присъствията и отсъствията на децата си (извинени и неизвинени);

– да получавате информация за дължимите такси за детска градина и допълнителни дейности;

– да заплащате таксата за детска градина и допълнителни дейности чрез системата ePay.bg;

– да подавате онлайн заявления за отсъствия по домашни причини;

– да получавате съобщения от учителите;

Регистрацията става с имейл адрес на родителя и ЕГН на детето.