Заповед избран заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


Отчет бюджет януари 2020


Протокол ОС януари 2020г.


Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“


Заповед провеждане на процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“


Уважаеми родители,

екипът на ДГ № 61 „Шарено петле“ Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова Година!

  Отворено писмо  


Всички на мегдана

„Искам България да е жива и здрава!“

Вижте емоцията и радостта в очите на децата! Днес с инициативата „Всеучилищното хоро“ бяхме в ДГ № 61 „Шарено петле“, кв. Слатина, София. Благодарим на директорката Ели Димитрова за поканата да гостуваме! Данаил Илиев от Български народни танци с „Граовци“, Ицо Карловския от Троп’Ангелес и Ина Радева от Българе – детски ансамбъл – един страхотен екип.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че през сайта https://www.epay.bg може да заплащате таксата за детска градина, а също и таксата за обучението по английски език.


Уважаеми родители,

уведомяваме Ви, че на 30.10.2019 г. в двора на ДГ № 61 „Шарено петле“ с децата от третите групи и Специална група от 9:30 ч. и четвъртите групи от 10:30 ч. ще се проведе демонстрация на тема: „Животните в помощ на хората“ от „Очи на четири лапи“ – училище за кучета – водачи и асистенти.

Директор: Е. Димитрова


Покана БДП откриване на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене.

покана БДП

„Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община.


Уважаеми родители,
медицинските изследвания и сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 3/2007г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, амб. №, подпис и печат.


Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ 


Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ от 2019-2020 до 2021-2022 учебна година  –––––––––––––––––––-

Заповед за провеждане на процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми от 2019-2020 до 2021-2022 учебна година


Заповед относно класиране в конкурса за кандидат за ДОД – плуване 


Протокол за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в конкурс за осъществяване на ДОД – Плуване в ДГ 61 Шарено петле гр. София

––––––––––––––––––––––––––––––––

На 18 и 20.12.2018 г. в ДГ №61 „Шарено петле“ се проведе обучение на тема: Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство – образователна институция. Обучението е по Проект BG05M2OR001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В обучението взеха участие 16 колеги от ДГ 61, а лектор беше проф. д-р Мария Баева, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Уважаеми родители,

във връзка с използването на електронен дневник в ДГ № 61 „Шарено петле“, Ви напомняме, че имате възможност да се регистрирате на страницата www.roditel.euкъдето ще можете:

– да следите присъствията и отсъствията на децата си (извинени и неизвинени);

– да получавате информация за дължимите такси за детска градина и допълнителни дейности;

– да заплащате таксата за детска градина чрез системата ePay.bg;

– да подавате онлайн заявления за отсъствия по домашни причини;

– да получавате съобщения от учителите;

Регистрацията става с имейл адрес на родителя и ЕГН на детето.