Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация

Напомняме отново, че единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната и въпреки, че ДГ се отваря за посещение от деца, е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Моля вземането на решение за посещение на ДГ,  да е добре осъзнато решение, имайки предвид факта, че никой не може да даде гаранция, че детето няма да се окаже в контакт с носители на COVID-19. При първо посещение на детето родителят задължително ще попълва декларация. За ваше улеснение я прилагаме.

             ДГ 61 Съгласие родител 26.05.2020 г.

 • Съобщение във връзка с приема на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА  ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

Първо класиране – 15.05.2020 г.   / Записване на децата 18.05.2020 – 29.05.2020 г.:
  от 7:30 ч. до 12:30 ч.     / от 13:00 ч. до 16:00 ч.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Напомняме на родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:

Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.
Документите, удостоверяващи критерии № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (дете с един неизвестен родител), 15 и 17, ще се проверяват по служебен път и не е необходимо родителите да предоставят документи.
Документите за критериите, които не се удостоверяват по служебен път – критерии  № 3, 12 (дете с родител с отнети родителски права), 13, 14 и 16, следва да бъдат представени от родителите в детската градина/училището при записването на детето.
В случай че извънредното положение в страната бъде удължено и след 13 май 2020 г., след извършване на първото класиране, срокът за записване на класираните деца се удължава от 18 май до 18 юни 2020 г.
Вашите въпроси може да задавате на obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 943 3183.      https://kg.sofia.bg/isodz/news/1835

 • РУО СОФИЯ ГРАД относно осигуряване на психологическа подкрепа:
http://ruo-sofia-grad.com/%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/

Вижте емоцията и радостта в очите на децата! Днес с инициативата „Всеучилищното хоро“ бяхме в ДГ № 61 „Шарено петле“, кв. Слатина, София. Благодарим на директорката Ели Димитрова за поканата да гостуваме! Данаил Илиев от Български народни танци с „Граовци“, Ицо Карловския от Троп’Ангелес и Ина Радева от Българе – детски ансамбъл – един страхотен екип.

 • Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че през сайта https://www.epay.bg може да заплащате таксата за детска градина, а също и таксата за обучението по английски език.
 • Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 30.10.2019 г. в двора на ДГ № 61 „Шарено петле“ с децата от третите групи и Специална група от 9:30 ч. и четвъртите групи от 10:30 ч. ще се проведе демонстрация на тема: „Животните в помощ на хората“ от „Очи на четири лапи“ – училище за кучета – водачи и асистенти.
 • Покана БДП откриване на учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене.покана БДП

„Проектът е финансиран от Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение”, на Столична община.

 • Уважаеми родители, медицинските изследвания и сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 3/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
  ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

  ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, ако има епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити .

  ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

  Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване.

  Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, амб. №, подпис и печат.

 • Уважаеми родители, във връзка с използването на електронен дневник в ДГ № 61 „Шарено петле“, Ви напомняме, че имате възможност да се регистрирате на страницата www.roditel.euкъдето ще можете:

– да следите присъствията и отсъствията на децата си (извинени и неизвинени);

– да получавате информация за дължимите такси за детска градина и допълнителни дейности;

– да заплащате таксата за детска градина и допълнителни дейности чрез системата ePay.bg;

– да подавате онлайн заявления за отсъствия по домашни причини;

– да получавате съобщения от учителите;

Регистрацията става с имейл адрес на родителя и ЕГН на детето.