Удължаване на срока за прием на документи…

Съобщение за удължаване на срока ДОД Логопед

Прием и обучение на деца и ученици,…

Прием на деца и ученици , търсещи или получили временна закрила

Съобщение за родителски срещи

Съобщение за родителска среща април 2022

Информация за такси от 1 Април 2022г

Информация за такси от 1 Април 2022г

Изменение на Наредбата за прием на деца

Изменение на Наредбата за прием на деца

Здравно-профилактичните карти на децата за 2021/2022г.

Здравно-профилактичните карти на децата за 2021/2022г. /виж тук/

Необходими документи при подновяване на посещение на…

Необходими документи при подновяване на посещение на децата в ясла, детска градина учебната 2020 – 2021 г. /виж тук/

График РС за Септември 2021

График РС за Септември 2021

Кратък репортаж от РД на ДГ и…

Кратък репортаж от РД на ДГ и изпращането на 4 групи  

Съобщение за заседание на комисия по ДОД

Съобщение за заседание на комисия по ДОД