Национална кампания Чиста околна среда 2022г. към ПУДООС

 

Тема: „Зелено детство – занималня на двора“

ЦЕЛИ: 1.Целогодишно обогатяване на знанията и уменията в естествена природна среда.

2. Създаване на условия за изнесени педагогически ситуации на открито.

3. Приобщаване на децата към идеята да обичат и пазят природата.

4. Повишаване на екологичната култура.

ДЕЙНОСТИ: 1. Изграждане на дървени конструкции – беседки и пейки.

2. Подобряване на дворното пространство със съоражения за спорт и образователни игри, покривала за пясъчници.

3. Организиране на образователни, екологични дейности и ситуации на открито

4. Работа с родители за облагородяване на дворното пространство

ГАЛЕРИЯ:

x