Еразъм+
Ключова дейност 1

„Дигитална интерактивност в детската градина“

       Детска градина 61  „Шарено петле“ е одобрена по програмата за образователни институции за участие в ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+.  Регистрационен номер на проекта е 2023-1-BG01-KA122-SCH-000117638.
Проекта е насочен към повишаване капацитета на педагогическите специалисти в ДГ 61 „Шарено петле“ в областта на преподаването. През учебната 2023/2024 година в рамките на проекта се планира 10 педагогически специалисти да бъдат включени в квалификационен курс за обучение в чужбина. Планиран е квалификационен курс насочен съответно към работа
и използване на онлайн интерактивни дигитални материали за създаване на учебни материали за големи интерактивни изображения. Придобитите знания и умения учителите ще приложат в детската градина, като ще представят наученото пред своите колеги и ще създадат авторски електронни учебни материали за големи интерактивни изображения, които ще използват в пряката си работа с децата. Предвиждат се поредица от открити педагогически ситуации в градината със създадените материали. Част от тях ще бъдат видеозаснети и споделени чрез платформа за обмен на видео. В края на работата по проекта ще се организира и проведе семинар за учители, директори и други заинтересовани страни, външни за детската градина.

1.Посещение на експерт от Финландия в ДГ №61 „Шарено петле“

      В рамките на проекта беше планирано посещение в рамките на седем дни да ни посети експерт от обучаващата организация. Посещението цели колегите да се запознаят подробно с параметрите на предстоящата мобилност и знанията които предстои да овладеят. Това би трябвало да подпомогне мотивирането на учителите и да принесе за тяхното по-голямо желание да участват.
Присъствайки на място в детската градина експерта се запозна също така и с условията на работа в детската градина с интерактивни дъски и дисплеи, както и за нивото на развитие в областта на педагозите. Така
предстоящото обучение ще може да бъде адаптирано към нуждите на учителите. Освен въвеждащата среща, също така експерта разясни на колегите същността на работата с продукти за интерактивни дисплеи и възможностите да бъдат използвани при преподаване на учебния материали, положителните резултати които могат да бъдат постигнати за подобряване качеството на работа и взаимодействието с децата. Бяха направени няколко демонстрации на подобни примерни разработки за различните възрасти на децата и след това беше направена дискусия по темата с колегите.
    Също така експерта  разясни и подробности по провеждането на обучението, какво да очакват учителите като резултат, как ще могат да го приложат в своята работа. С какви технологични средства ще се запознаят по време на обучението. Надяваме се това да мотивира повечето колеги за участие в процедурата за подбор.
    По време на посещението си експерта наблюдава провеждане на учебни ситуации с децата от различните възрастови групи, за да добие представа за работата на учителите, организацията на възпитателно-образователния процес у нас, какви материали използват и как организират заниманията с децата.

Посещение на експерт от Финландия по проект Еразъм

2. Участие на учители в структуриран курс в Тампере, Финландия

    От 05 до 13 август 2023 година в гр. Тампере, Финландия, се проведе курс за учители на тема „Интерактивни средства за смарт обучение“. В него от ДГ 61 „Шарено петле“ взеха участие следните педагогически специалисти: Елена Димитрова, Теодора Васева, Евгения Загорска, Мария Тодорова, Аделина Лозанова, Елена Петрова, Константина Цветанова, Ася Заевска, Нели Стоичкова и Божидара Ангелова.

    В рамките на 7-те учебни дни, преподавателите се запознаха с различни средства, базирани на смарт технологии, които могат да се използват активно в обучението на деца и ученици. Курсът се организира от  „T-OPPI Oy“. Негови лектори бяха  преподаватели и действащи учители. Акцент в обучението бе създаването на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения с помощта на специализиран софтуер. В рамките на курса беше посетена и общинска детска градина „Коренто“.

    Също така учителите посетиха и новата библиотека на Хелзинки, научния музей Heureka и бяха разгледани по-големите забележителности на града.

 Обучение във Финландия по проект на Еразъм +

     

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. Резултати от проведеното обучение и работа по проекта

   В резултат на дейностите по проекта в ДГ 61 „Шарено петле“ бяха реализирани три вътрешни квалификации. По време на квалификациите всички педагози бяха запознати от колегите си, за преминалото обучение във Финландия и предадоха своите знания на колегите си. Като резултат от обученията педагогическите специалисти  работят по създаването на  педагогически ситуации с използване на големи интерактивни изображения. Включват се активно 80% от педагогическия състав, като разработките се правят във всички образователни направления. Разработените електронни материали за големи интерактивни изображения своевременно се каталогизират и описват  за бъдещо използване тук. Техните описания са предоставени в следствие на работата по проекта. Самите електронни учебни материали са достъпни за безвъзмездно ползване от всички учители  тук. Разработените електронни ресурси са предназначени за използване с TouchBoard.

 

4. Заключителни дейности по проекта

     На 29 май 2024 година, от 10:30 часа се проведе семинар „Еразъм+, ключова дейност 1 в детските градини“, на който ДГ 61 „Шарено петле“ бе домакин. В семинара взеха участие, след предварителна регистрация над 35 учители и директори на детски градини от София. На него беше представен успешно реализираният проект на ДГ 61 „Шарено петле“ в рамките на програма Еразъм+, ключова дейност 1. Екипът на ДГ 61 „Шарено петле“ представи своята работа по проекта „Дигитална интерактивност в ДГ“.

„Дигитална интерактивност в детската градина“ – Презентация на осъществените дейности по проект на Еразъм +   

Семинар по проект на Еразъм +, „Дигитална интерактивност в детската градина“

 

 

x