Детска градина 61  „Шарено петле“ е одобрена по програмата за образователни институции за участие в ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование“ на програма Еразъм+.  Регистрационен номер на проекта е 2024-1-BG01-KA122-SCH-000198612.

  1. Участие на учители в структуриран курс в гр. Берлин, Германия.

През учебната 2024/2025 година в рамките на проекта се планира 12 педагогически специалисти да бъдат включени в квалификационен курс за обучение в чужбина. Учителите от ДГ „Шарено петле“ ще вземат участие в структуриран курс на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя“. Той ще се проведе в Берлин, Германия. По време на шест дневния обучителен курс, педагогическите специалисти ще се запознаят с различни инструменти за съхраняване на своята работа чрез използването на дигиталните технологии. 

Педагозите на ДГ 61 „Шарено петле“, имат богат опит в изработване и организиране на тържества за цялата градина, за групите, открити моменти с родители, спортни празници, екскурзии. Това е опит, творчество и
пресъздаване на традиция, които са плод на огромен труд. С годините установихме, че времето и навиците се променят и в ерата на новите технологии е необходимо да можем да съхраними и споделим това творчество за бъдещето посредством видео, фото и аудио записване и споделяне с общността. Чрез този проект учителите ще се научат как сами да записват, обработват и споделят по дигитален път моменти от своята работа с децата, своя огромен опит в съхраняването на българските традиции. Ще се научат как да правят записи и да ги обработват, за да могат да ги споделят с родителите и обществото, и да презентират по-добре своята
работа. Ще бъде създадена база данни със споделен опит и история на развитието на детската градина, които ще са достъпни на сайта на ДГ 61 за поколенията.

В края на работата по проекта ще се организира и проведе семинар за учители, директори и други заинтересовани страни, външни за детската градина.

x