Защита на личните данни на ДГ 61 ШАРЕНО ПЕТЛЕ – София съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

x