ДГ № 61 „Шарено петле“ е открита през 1983 г. Тя е общинска детска градина за отглеждане и възпитание на деца от три годишна възраст до постъпване в първи клас. Детската градина се намира на територията на район „Слатина”, Столична община, ул „Камчия 1“. ДГ № 61 „Шарено петле“ работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч. * В Детската градина има дванадесет целодневни и две яслени групи.
В детското заведение има:
– Логопедичен кабинет, ресурсен кабинет, кабинет на психолог и сензорна стая
– Медицински кабинет
– Музикален салон
– Два физкултурни салона
– Плувен басейн
* Централно парно отопление
* Просторни занимални и спални
* Чудесни обезопасени тераси, позволяващи изнасяне на дневния режим на открито
* Голям двор с реновирани и обезопасени площадки за всяка група

Нашата цел е:

* Изграждане на хуманно отношение към детето * Поставяне на детето в центъра на образователно-възпитателния процес и утвърждаване на неговата самостоятелност и достойнство * Изграждане на обща култура и умения за активно отношение и поведение на детето * Съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност, съобразно европейските изисквания за социализация на всички деца според техните възможности
ДГ №61 „Шарено петле“ предлага обучение и възпитание на деца от 10 месеца до 7 години, разпределени по възрастови групи. Работи по програма утвърдена от МОН . Тя се реализира от високо квалифициран педагогически и медицински екип. Специална подготовка на децата за училище се осъществява в предучилищните групи.
Допълнителни дейности: * английски език * плуване * школа по латино-американски и модерни танци * народни танци * детска вокална група * футбол При нас е весело! В детското заведение се организират: * екскурзии * празници и развлечения * гостуване на театрални, куклени и циркови групи * музикални концерти, шоу постановки с родителите * срещи с писатели, артисти, композитори * състезания и изложби

Електронно портфолио на ДГ 61 „Шарено петле“

x