Допълнителни образователни дейности в ДГ № 61 “Шарено петле”

1. Изучаване на Английски език.
2. Народни танци
3. Латино танци
4. Плуване
5. Подвижни игри с топка
6. Приложни изкуства

7. Забавна Математика

Съобщения 2022:

Заповед 2022

Протокол 2022

Съобщения 2021

Заповеди 2021

Протоколи 2021

 

2020

Заповед

Протокол