Допълнителни образователни дейности в ДГ № 61 „Шарено петле“

1. Английски език.
2. Народни танци
3. Латино танци
4. Плуване
5. Подвижни игри с топка
6. Приложни изкуства
7. Забавна Математика за 3 та и 4 та група
8. Лечебно изправителна гимнастика с дихателни упражнения

Съобщения 2022:

Заповеди 2022

Протоколи 2022

Съобщения 2021

Заповеди 2021

Протоколи 2021

 

Съобщения 2020

Заповеди 2020

Протоколи 2020