1. Изучаване на Английски език.
2. Народни танци
3. Латино танци
4. Плуване
5. Подвижни игри с топка
6. Приложни изкуства

Важни съобщения:

Обява

2021

  • Заповед

Заповед за определяне спечелил Приложни изкуства

Заповед отлагане на комисия за ДОД

Заповед удължаване на срока за документи ДОД ментална аритметика

Заповед-спечелил-ДОД-Подвижни-игри-с-топки

 

  • Протокол

Протокол ДОД Подвижни игри с топка

Протокол и Приложение 1 за ДОД Приложни изкуства

 

2020

  • Заповед

Заповед народни танци

Заповед Футбол

  • Протокол

Протокол ДОД плуване

Протокол народни танци

Протокол Футбол