Вътрешни правила ЗДОИ

Във връзка с влизането на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ от 04.05.2023г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са: Ваня Балева – технически секретар и Мария Христова – ЗАС.

tehnicheski@dg61slatina.com , 02/8709377 и 02/9717175.

правила за вътрешно подаване на сигнали

ZZLPSPOIN_Formuljar za Registrirane na Signal

x